Κλάδης Ενεργειακή

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.

Εγγύηση Κλάδης Ενεργειακή

H Κλάδης Ενεργειακή εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελάττωμα, οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Κλάδης Ενεργειακή θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών.

Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.

Γενικοί όροι εγγυήσεων

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο νόμιμο παραστατικό (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τιμολόγιο).

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του νόμιμου παραστατικού αγοράς.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν αποσταλεί εντός της συσκευασίας του, με όλα τα παρελκόμενα και στην κατάσταση που παραλήφθηκε.

4. Ο σειριακός αριθμός και τα διακριτικά σήματα της συσκευής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν γίνεται χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο ηλεκτρικό δίκτυο).

6. Η εγγύηση παύει να ισχύει, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν συνάδει με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή όταν συνδυάζεται με προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας.

7. Σε κάθε περίπτωση για να ισχύει η εγγύηση των προϊόντων, η εγκατάσταση τους θα πρέπει να υλοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.

8. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει στην Κλάδης Ενεργειακή, κάθε εύλογη πληροφορία, για την δυσλειτουργία που προέκυψε στο προϊόν.

9. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ενός ελαττωματικού προϊόντος, η Κλάδης Ενεργειακή θα το αντικαθιστά με κάποιο άλλο, ίδιων ή εφάμιλλων τεχνικών προδιαγραφών.

10. Η Κλάδης Ενεργειακή δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από τον πελάτη για λογαριασμό τρίτων.

11. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Κλάδης Ενεργειακή, περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής του ή στο κόστος αντικατάστασης του ανταλλακτικού το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, υπό κανονικές συνθήκες.

12. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της Κλάδης Ενεργειακή

Τ: 2810-223100
F: 2810-223115
Ε-mail.: support@kladisenergy.gr

Η Κλάδης Ενεργειακή θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το προϊόν να επισκευαστεί και να σας επιστραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Για κάθε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 – 16:00 με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας στο τηλ.: 2810-223100